เมล็ดกาแฟ

เมล็ดกาแฟเอ็มเบรซคอฟฟี่ (เต็มเมล็ด)

เมล็ดกาแฟคั่วบดเอ็มเบรซคอฟฟี่