กาแฟสดแบบดริปแบ็ก

กาแฟดริปแบ็กแบบ Premium Strong

กาแฟดริปแบ็กแบบ Medium Plus

Embrace V : กาแฟดริปแบ็กแต่งกลิ่นวานิลลา